Vật Liệu SINO

Sáp chỉnh nha

20.000

Vật Liệu SINO

Thun tách kẻ

30.000300.000

Một túi 15 cây Một cây 70 sợi

Vật Liệu SINO

Banh miệng – C Type

30.000

Hấp được ở 134 độ C

Vật Liệu SINO

Banh miệng – M Type

30.000

Hấp được ở 134 độ C

Vật Liệu SINO

Banh miệng – O Type

30.000

Hấp được ở 134 độ C

Vật Liệu SINO

Banh miệng 2 đầu nhỏ

60.000

Hấp được ở: 134 độ C

60.000

Hấp được ở: 134 độ C