Vật Liệu SINO

Thước đo lực

990.000

1.500.000

MBT 022 Hook 345 Bộ 28 cái gồm: 20 MC tự khóa + 4 mắc cài R6 + 4 mắc cài R7

Vật Liệu SINO

Hộp đựng khâu (Band)

1.500.000

Kích thước hộp: 250x180x50mm

2.500.000

MBT 022 Hook Bộ 28 cái gồm: 20 MC tự khóa + 4 mắc cài R6 + 4 mắc cài R7

3.200.000

Gồm: 1 Handle + 1 Tip ngắn + 1 Tip dài